Chiều ngày 8/9, tại Hội trường Thành Đoàn TP. HCM, Ban Thư ký T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các cựu cán bộ Đoàn, H...

Nhiều lần xin ý kiến về dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội

Dự và chủ trì Hội nghị, có anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; chị Hồ Hồng Nguyên - Trưởng ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; ngoài ra, còn có đại diện các trường đại học, sở, ban, ngành tại TP. HCM.

Phát biểu tại Hội nghị, anh Nguyễn Minh Triết – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam cho biết, Ban Thư ký T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đã tiến hành 2 cuộc khảo sát, nghiên cứu và lấy ý kiến sinh viên trên diện rộng, gồm Đề tài nghiên cứu “Lối sống và định hướng giá trị của sinh viên hiện nay” và Chương trình khảo sát trực tuyến “Hiến kế sinh viên”.

Theo anh Nguyễn Minh Triết, đến nay, quá trình lấy kiến, hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XI đã trải qua 10 lần xin ý kiến tại các Hội nghị Ban Thư ký, Ban Chấp hành T.Ư Hội khóa X, Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng; xin ý kiến Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Tiểu ban Nội dung Đại hội Hội Sinh viên toàn quốc lần thứ XI, Hội nghị lấy ý kiến góp ý tại 3 miền (Bắc, Trung Nam), Hội nghị lấy ý kiến sinh viên Việt Nam ở nước ngoài, sinh viên Việt Nam tiêu biểu các thời kỳ và lấy ý kiến các phóng viên, báo chí truyền hình. Đồng thời, dự thảo Báo cáo chính trị cũng đã gửi xin ý kiến rộng rãi của các đại biểu dự Đại hội Hội Sinh viên các cấp tại cơ sở...