Tống Văn Vịnh ký hợp đồng mua bán nợ với người khác, sau đó đưa nhân viên đến nhà "con nợ" thị uy, gây sức ép.